Archive: September 2015

MEM Gong Yoga Training Level 2 – Sweden

Join us in Sweden for the second level of MEM Gong Yoga training from the 29th October to the 2nd of November 2015... When you exist in your most powerful resonance, you are like a resonating gong, experiencing the bliss of true health!

MEM Gong Yoga poziom 1 Porąbka

Podczas treningów uczymy się, jak ćwiczyć wybrane mięśnie, które odpowiadają za różne stany emocjonalne oraz w jaki sposób, poprzez serię ćwiczeń i oddechów, a także poprzez dźwięk i intencję, pokonać dawne wzorce, usuwając stare, zapiekłe w naszym ciele emocje.