Archive: August 2017

Sacred Sound Ceremonies & Gongs – powerful tools of transformation

„I came for the gong and sound therapy training, but experienced much more than I could have imagined” - these are the most beautiful „thank you” words we hear from the participants of our 9-day intensive training sessions. What is it that makes it so worth participating in this workshop?

Dźwięk i głos – potężne narzędzia transformacji

"Przyjechałem na trening pracy z gongiem i dźwiękiem, a doświadczyłem o wiele więcej niż mógłbym sobie wyobrazić" - takimi słowami uczestnicy 9-dniowych intensywnych treningów "Gong i dźwięk w terapii" wypowiadają najpiękniejsze "dziękuję"... Co sprawia, że warto wziąć udział w tym warsztacie?