By: Tone Of Life Gongs

Weekendowy warsztat pracy z gongiem i dźwiękiem w terapii- 7-9ty Luty 2020

Otwórz się na moc dźwięku doświadczaną za pośrednictwem instrumentu o najwyższym rezonansie harmonicznym - Gongu. Ten warsztat jest przeznaczony zarówno dla początkujących jak i tych, którzy już grają na gongu.

Gong & Sound Therapy Workshop – 7 to 9 February 2020

A workshop exclusively dedicated to Gong playing

Calm Waters – from Agharta Movement Meditation

Water, cleansing, refreshing, life giving force of nature... Be a cloud, a drop, a river, the ocean... Be life itself!! Listen with good speakers or headphones, lye down, close your eyes, take a deep breath, relax your body and let the sound go through you as though you are not even there at all!

Embracing Sadness – From Agharta Movement Meditation

Inhale, Exhale, Feel the power of the breath which connects all living beings... Release... Listen with good speakers or headphones, lye down, close your eyes, take a deep breath, relax your body and let the sound go through you as though you are not even there at all!

 

Embracing Life – from Agharta Movement Meditation

Connect with Mother Earth, Embrace Life... Listen with good speakers or headphones, lye down, close your eyes, take a deep breath, relax your body and let the sound go through you as though you are not even there at all!

Blossom – from Agharta Movement Meditation

Deep travel… Listen with good speakers or headphones, lye down, close your eyes, take a deep breath, relax your body and let the sound go through you… Give yourself a moment, enjoy the listening!

9 Day Intensive Gong & Sound Therapy Training 2020 – Andalusia, Spain

Join us on a Magical journey through the mystery of Sound... Our 9 day Intensive Gong and Sound Retreat is tailored for everyone... beginner, intermediate or advanced student of the Gong and Sound as tools for healing, or simply searching for a deeper connection with yourself...

Sound starts with You

„... Dzięki doświadczeniu przestrzenii Gongu, wiele moich życiowych doświadczeń uległo zmianie. Zacząłem być bardziej wierny sobie, szanując swoje potrzeby i przekonania ... Zrozumiałem, że dźwięk dosłownie wpływa na moją świadomość ...”