By: Tone Of Life Gongs

9 Day Intensive Gong & Sound Therapy Training – 2020

The Intensive Gong and Sound Retreat is tailored for everyone, weather you are a beginner, intermediate or advanced students of the Gong and Sound as tools for healing or you are simply searching for a connection within yourself...

Złote światło i święty dźwięk w wielkich piramidach- mistyczny Egipt- 5-9 kwiecień 2020

Trzy ceremonie dźwiękowe w komnatach 3 najbardziej znanych miejsc w Egipcie, w tym Wielkiej Piramidzie w Gizie ... Noc medytacji pod Gwiazdami ... Przewodnik z 7 pokolenia wglądu w Prawdziwą Historię Piramidy w Gizie!

Sound starts with You

„... Dzięki doświadczeniu przestrzenii Gongu, wiele moich życiowych doświadczeń uległo zmianie. Zacząłem być bardziej wierny sobie, szanując swoje potrzeby i przekonania ... Zrozumiałem, że dźwięk dosłownie wpływa na moją świadomość ...”

Sound starts with You

"...Within the space of the Gong, many of my life experiences changed. I started to be more true to myself, respecting my needs and beliefs... I realised this sound literally influences my consciousness..."

 

Weekendowy warsztat pracy z gongiem i dźwiękiem w terapii- 25-27 październik 2019

Otwórz się na moc dźwięku doświadczaną za pośrednictwem instrumentu o najwyższym rezonansie harmonicznym - Gongu. Ten warsztat jest przeznaczony zarówno dla początkujących jak i tych, którzy już grają na gongu.

Gong & Sound Therapy Workshop – 25 to 27 October 2019

A workshop exclusively dedicated to Gong playing

Mystical Egypt – Golden Light & Sacred Sound in the Great Pyramids – April 5 to 9, 2020

Three sound ceremonies inside the chambers of 3 of the most renowned sites in Egypt, including the Great Pyramid of Giza... a night of meditation under the Stars... Guide with 7 generations of insight into the Real Story behind the Myth of the Pyramids of Giza!

Szałas Potów- Ceremonia Inipi

Czym jest Ceremonia Inipi i Temazcal?