By: Tone Of Life Gongs

Calm Waters – from Agharta Movement Meditation

Water, cleansing, refreshing, life giving force of nature... Be a cloud, a drop, a river, the ocean... Be life itself!! Listen with good speakers or headphones, lye down, close your eyes, take a deep breath, relax your body and let the sound go through you as though you are not even there at all!

Embracing Sadness – From Agharta Movement Meditation

Inhale, Exhale, Feel the power of the breath which connects all living beings... Release... Listen with good speakers or headphones, lye down, close your eyes, take a deep breath, relax your body and let the sound go through you as though you are not even there at all!

Embracing Life – from Agharta Movement Meditation

Connect with Mother Earth, Embrace Life... Listen with good speakers or headphones, lye down, close your eyes, take a deep breath, relax your body and let the sound go through you as though you are not even there at all!

Blossom – from Agharta Movement Meditation

Deep travel… Listen with good speakers or headphones, lye down, close your eyes, take a deep breath, relax your body and let the sound go through you… Give yourself a moment, enjoy the listening!

 

9 Day Intensive Gong & Sound Therapy Training 2020 – Andalusia, Spain

The Intensive Gong and Sound Retreat is tailored for everyone, weather you are a beginner, intermediate or advanced students of the Gong and Sound as tools for healing or you are simply searching for a connection within yourself...

Złote światło i święty dźwięk w wielkich piramidach- mistyczny Egipt- 5-9 kwiecień 2020

Trzy ceremonie dźwiękowe w komnatach 3 najbardziej znanych miejsc w Egipcie, w tym Wielkiej Piramidzie w Gizie ... Noc medytacji pod Gwiazdami ... Przewodnik z 7 pokolenia wglądu w Prawdziwą Historię Piramidy w Gizie!

Sound starts with You

„... Dzięki doświadczeniu przestrzenii Gongu, wiele moich życiowych doświadczeń uległo zmianie. Zacząłem być bardziej wierny sobie, szanując swoje potrzeby i przekonania ... Zrozumiałem, że dźwięk dosłownie wpływa na moją świadomość ...”

Sound starts with You

"...Within the space of the Gong, many of my life experiences changed. I started to be more true to myself, respecting my needs and beliefs... I realised this sound literally influences my consciousness..."