Body and Soul Spa – warsztat specjalnie dla Kobiet (8.06.-10.06.2018)

by Tone Of Life Gongs in PL, Wydarzenia

Wspólnie z Beatą Eckert i Abby Delsol będziemy pracować z energią serca i żywiołem ognia.