Częstotliwości, tony oraz harmoniczne Gongów Tone of Life

by Tone Of Life Gongs in Blog, PL

Pytania o częstotliowość oraz harmoniczne Gongów pojawiły się odkąd powstał nonsensowny szum wokół Gongów planetarnych. Przez “częstotliwość” ludzie rozumieją  fundamentalny ton, do którego gong jest strojony...