Abby DelSol

Body and Soul Spa for Women (30.06.-2.07.)

A weekend of Dance, Singing, Massage with a very special Sweat Lodge Ceremony to heal our female lineage. Connecting with our feminine essence…

Ciało, Głos, Dźwięk – warsztaty z Abby delSol i Beatą Eckert

Ludzkie ciało jest boskim instrumentem, jego głos i ruch są nośnikami dźwięku i ruchu natury - wszystkiego, co nas otacza...

MEM Gong Yoga Poziom 3 – Szwecja

"Samadhi jest stanem rezonansu intuicji i odnowy ... Holistyczna świadomość jest... Ja Jestem Duszą, Ty Jesteś Duszą...Aum jest dzwiękiem totalnego rezonansu zdrowia...Rezonans ma miejsce kiedy wszystko współpracuje ze sobą w funkcjonalnej harmonii... Tak jak organicznym dzwięku komórki w twoim ciele współpracują razem... "

MEM Gong Yoga Level 3 – Sweden

"Samadhi is a resonant state of intuition and rejuvenation... Holistic Consciousness is I am spirit, you are spirit... Aum is the sound of total resonant health... Resonance is everything working together in functional harmony... Just as the organic tone cells within your own body work together..."

 

MEM PLANETARNA YOGA ZESTAW ĆWICZEŃ – SŁOŃCE

Siła działania i energia bezwarunkowej miłości!...

MEM PLANETARY YOGA – SUN KRIYA

Will power and energies of unconditional love!...

MEM PLANETARNA JOGA ZESTAW ĆWICZEŃ – MARS

Siła woli i energia koncentracji...

MEM PLANETARY YOGA – Earth Kriya

Creative power of transformation and regeneration.