MEM Gong Yoga

Co to jest MEM Joga?

"Kiedy istniejesz w swoim najwyższym potencjale, jesteś jak rezonujący Gong, doświadczając szczęścia prawdziwego zdrowia!"

What is MEM Yoga? – Nature Movement

“When you exist in your most powerful resonance, you are like a resonating Gong, experiencing the bliss of true health!”

MEM Gong Yoga Poziom 3 – Szwecja

"Samadhi jest stanem rezonansu intuicji i odnowy ... Holistyczna świadomość jest... Ja Jestem Duszą, Ty Jesteś Duszą...Aum jest dzwiękiem totalnego rezonansu zdrowia...Rezonans ma miejsce kiedy wszystko współpracuje ze sobą w funkcjonalnej harmonii... Tak jak organicznym dzwięku komórki w twoim ciele współpracują razem... "

MEM Gong Yoga Level 3 – Sweden

"Samadhi is a resonant state of intuition and rejuvenation... Holistic Consciousness is I am spirit, you are spirit... Aum is the sound of total resonant health... Resonance is everything working together in functional harmony... Just as the organic tone cells within your own body work together..."

 

MEM PLANETARY YOGA – SUN KRIYA

Will power and energies of unconditional love!...

MEM PLANETARNA JOGA ZESTAW ĆWICZEŃ – MARS

Siła woli i energia koncentracji...

MEM PLANETARY YOGA – Earth Kriya

Creative power of transformation and regeneration.

MEM PLANETARY YOGA – MARS KRIYA

Will power and the energies of purposeful focus