Tone Of Life

Szałas Potów- Ceremonia Inipi

Czym jest Ceremonia Inipi i Temazcal?

Ceremonia Inipi (Szałasu Potów)-16-18 Sierpień 2019

Weekend celebracji poświęcony połączeniu z przestrzenią Radości, Zabawy, Miłości i Współczucia ... Obudź swoją wewnętrzna moc!

JAK TWORZONE SĄ GONGI TONE OF LIFE I KTO STOI ZA ICH KREACJĄ?

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, ciągłemu rozwojowi, śmiałej wizji, otwartym sercom i współpracy między twórcami, Gongi Tone of Life docierają do serc ludzi na całym świecie...

How Tone of Life Gongs are made and who is standing behind them…

Through years of experience, continuous development, daring vision, open hearts and co-operation between the creators, Tone Of Life Gongs are reaching the hearts of people all over the world...

 

The Seed Meditation – Reconnect with your Essence and Bloom

Take a deep breath, hold for a moment and release. Lie down releasing all tension in your body. Welcome the spring into your life...

Medytacja “Ziarno” – połącz się ze swoją esencją i rozkwitaj

Odradzasz się, odświeżony wewnątrz i zewnątrz przez ciepło tego ogromnego Słońca, które wciąż zachęca Cię do wzrastania. Rozciągasz się, aby je objąć...

Sacred Sound Ceremony – 9 December ’17 – Warsaw

9 December 2017 at 19.30pm - Be still and listen to the whispers of your soul...

Sacred Sound Ceremonies & Gongs – powerful tools of transformation

„I came for the gong and sound therapy training, but experienced much more than I could have imagined” - these are the most beautiful „thank you” words we hear from the participants of our 9-day intensive training sessions. What is it that makes it so worth participating in this workshop?